Tenisová škola

 

1FB STRÁNKY.jpg

 

Ceník " letní" tenisové školy  Oáza Říčany 2019

 

(cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra, míčky, jiné pomůcky, cena je uváděna v Kč vč.DPH)

 

1x týdně

1 dítě

9.590

sk. 2 děti

6.630

sk. 3 děti

4.710

sk. 4 děti

4.140 

 

 

 

 

 

V období 23.4. - 28.6. a 2.9. - 4.10. 2019 je celkem 16 vyučovacích týdnů s výjimkou některých svátků ( hrajeme 1.5., 8.5.,) a prázdnin, ve kterých se tenisová škola NEKONÁ. Tyto dny budou při platbě odečteny.

Pondělí – celkem 15 týdnů ( nehrajeme 22.4.)

Úterý –    celkem 16 týdnů

Středa –   celkem 16 týdnů

Čtvrtek – celkem 16 týdnů

Pátek –    celkem 16 týdnů

 

Z důvodů dlouhodobých problémů se splatností za TŠ z odsouhlasené ceny, jsme nuceni při nezaplacení do  30.6.2019 účtovat penále 10% z celkové částky.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE

Různé skupiny :

Velikost skupiny lze kombinovat  (např.: 1 x týdně dvojice a 1 x týdně čtveřice).

 

Úhrada:

Poplatek za tenisovou školu se hradí celý jednorázově předem vzhledem k zachování jednotlivých skupin po celou dobu tenisové školy. Ceny jsou kalkulovány na přesný počet dětí ve skupině po celou letní školičku. V případě změny (tj.úbytku dětí ve skupině) by nebylo reálné požadovat na zbývajících dětech zvýšené kursovné. Naopak, pokud počet dětí v průběhu školičky stoupne (za souhlasu všech dětí v dané skupině), náleží dětem z původní skupiny vrácení části kursovného, které odpovídá navýšení počtu dětí ve skupině. Z výše uvedených důvodů je kurzovné nevratné. V případě, že nebude poplatek za tenisovou školu uhrazen do 1.5. 2019, může dojít k vyřazení dítěte ze skupiny.

Náhradní hodiny:

V případě, že odpadne hodina celé skupině (z důvodu např. nemoci trenéra) bude této skupině poskytnuta náhradní hodina. Náhradní hodiny lze dále poskytnout pouze v případě individuální výuky (1 dítě na kurtě), pokud je jeho neúčast omluvena 1 den předem.

V ostatních případech není možné náhradní hodinu poskytnout - výuka (tzn. náklady na trenéra a pronájem haly) probíhá ve skupině i při neúčasti některého z dětí.

 

Upozornění :

Vzhledem k omezené kapacitě a vysoké různorodosti přihlášek se ne vždy podaří Vaše dítě zařadit přesně do skupiny podle počtu a termínu, který si přejete a který uvedete na přihlášce.

 

Vyplněné přihlášky je potřeba odevzdat v recepci Oázy Říčany nebo zaslat mailem

na e-mailovou adresu : oazaricany@oazaricany.cz nejpozději do 15.4.2019.

 

Případné další informace obdržíte v recepci (tel. 323 601 170) nebo na webových stránkách www.oazaricany.cz.

 

Děkujeme za pochopení  a těšíme se na Vás v Oáze Říčany!

 

 

 

tenisová škola.jpg


turnaj rodinných dvojic

rodnné dvojice.jpg


Novinky
Rezervace hotelu

Rezervace