GDPR

Ochrana osobních údajů

Společnosti OÁZA Říčany, s.r.o. pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového rezervačního, objednávkového, kontaktního a poptávkového formuláře prostřednictvím webu www.oazaricany.cz uděluji společnosti OÁZA Říčany, s.r.o., se sídlem V Chobotě 2112, 251 01 Říčany, IČO: 26478421, zapsané v obchodním rejstříku a vedená u Městského soudu v Praze, C 84848, e-mailový kontakt: oazaricany@oazaricany.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zasílání obchodních nabídek Správce. Zejména se jedná o informace o připravovaných akcích a novinkách v areálu OÁZA Říčany.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

Subjekt odesláním formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.oazaricany.cz prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu oazaricany@oazaricany.cz.

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.